Matelio norėjimai...
Niekam įdomus blog'as
Kol neišsirinkai tikslesnio punkto pasidžiauki Planko kūryba:

<..>Na o tada, kai paskutinis lašas
Ištirps ant tavo lūpų iškreiptų,
Sušuk staiga: "Tėvyne mano! Ašei
Į glėbį tavo juodvarniu krentu!"
2008 @ matel1s